बुढाे बिदेश बुढी भतिजाेलाई राती राती बाेलार सुताउदा रामधुलाई ||