गलत आरोपले इज्जतमा दाग लाग्यो भन्दै रोईन् प्रियंका, गल्ती नभएको भन्दै देखाईन् यस्तो प्रमाण