कसको मन रुन्न होला र, बुद्ध तामाङको यस्तो हरिबिजोग ||