अन्जान मान्छेले दिए १ बोरा पैसा,पा *पी बाउको श्राप लाग्यो,बाउ भन्छन आमा छोराको संगै ला श आवोस