सायद तपाईलाई यी कुरा थाहा छैन होला,महिला पुरुस दुबैले हेर्नुहोला