दाइजो मा लिएको बाईक बेहुला ले चलाउन न जाने पछि यस्तो बेजत खेप्नु पर्यो भिडियो सहित